Anu

Olen Anu Määttä, Valviran laillistama psykologi, psykoterapeutti (Valvira, Kela), EMDR-terapeutti ja psykologian opettaja.

Olen valmistunut psykologian maisteriksi (PsM) ja psykologian opettajaksi Jyväskylän yliopistosta sekä keho-orientoituneeksi traumapsykoterapeutiksi (4-vuotinen koulutus) Oulun yliopistosta. Opiskelin psykologiaa myös Saksassa Oldenburgin Carl von Ossietzky Universität yliopistossa.

Lisäksi olen saanut yhdysvaltalaisen Sensorimotor Psychotherapy Instituten sertifikaatin Sensomotorisen psykoterapian 1-tason koulutuksesta.

Anu Määttä: Valviran laillistama psykologi, traumapsykoterapeutti, EMDR-terapeutti ja psykologian opettaja.

Studio P.S.V./ Reijo Koirikivi

Aloitin työni psykologian alalla vuosituhannen alussa sosiaali- ja terveysalan opiskelijavalintojen soveltuvuuskokeissa. Vuosien saatossa olen työskennellyt kuntoutuskeskuksissa, erityisammattioppilaitoksessa, opiskeluterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa Oulun yliopistollisessa sairaalassa sekä kuntoutustutkimuspoliklinikalla että psykiatrian klinikassa yleissairaalapsykiatrian ja vanhuspsykiatrian yksiköissä (poliklinikka ja osasto).

Opetustyötä olen tehnyt niin toisella asteella, ammattikorkeakoulussa kuin yliopistolla lääketieteen ja psykologian koulutusohjelmissa geropsykologiaan, hyvinvointiin ja psykosomatiikkaan painottuen. Yksittäisiä luentoja ja koulutuksia olen pitänyt eri organisaatioiden ja yhteisöjen tilaisuuksissa muun muassa geropsykologian aiheista sekä traumatisoitumiseen ja sen hoitoon liittyen.

Anu Määttä: Kohtaamisia -yrityksen perustajasta.

Jo yliopistoaikana opiskelin eri sivuaineita filosofiasta liikuntapsykologiaan ja johtamisesta kriminologiaan, koska olin kiinnostunut asioista laaja-alaisesti. Olen huolehtinut osaamiseni ylläpitämisestä ja kehittämisestä edelleen ammatillisen polkuni varrella. Pidempiä, vähintään vuoden kestäneitä täydennyskoulutuksia ovat olleet Neuropsykologian täydennyskoulutus aikuisten kanssa työskenteleville psykologeille (Helsinki), Vakava traumatisoituminen ja sen hoito (Oulu) sekä Rorschach CS-jatkokoulutusohjelma (Oulu).

Psykologian kentällä olen ollut useissa luottamus- ja asiantuntijatehtävissä. Tällä hetkellä toimin muun muassa Helsingin yliopiston Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutuksen ohjausryhmässä Pohjois-Suomen työelämäedustajana, Suomen Psykologiliiton hallituksessa varajäsenenä ja Geropsykologian ammatillisessa työryhmässä jäsenenä. Vuonna 2023 luotsasin Oulun Seudun Psykologit ry:tä sen puheenjohtajana.

Koen, että työskentely monenikäisten kanssa on antanut minulle laajan perspektiivin auttaa eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa olevia ihmisiä. Katsantokantani asioihin on pitkäjänteinen. Pyrin työskentelyssäni huomioimaan asioita niin menneisyydessä, nykyisyydessä kuin tulevaisuudessa. Uskon, että tällä tavoin on mahdollista saada aikaan hyviä ja kestäviä muutoksia, jotka auttavat vielä vuosienkin kuluttua.

Työkaverini ja kollegani ovat luonnehtineet minua seuraavasti

“Ihanan lämmin”

”Ammatillinen”

”Analyyttinen”

”Asiantunteva” 

”Organisointi-kykyinen” 

“Lempeän pohtiva”

”Hyvin kouluttautunut” 

”Kohtelet toisia kunnioittavasti ja tasa-arvoisesti”

”Voi kysyä neuvoa ja näkökulmaa” 

”Olet roolimallina siitä, että saa puolustaa omaa tonttiaan.”

“Helposti lähestyttävä”

Olen jäsenenä seuraavissa yhteisöissä

Suomen Psykologiliitto

Suomen Neuropsykologinen Yhdistys

Suomen EMDR-yhdistys

European Society for Trauma and Dissociation (ESTD)

Psykoterapian ammattilaiset

Suomen Psykogeriatrinen Yhdistys

Societas Gerontologica Fennica

Kasvun ja vanhenemisen tutkijat

Muistiliitto

Suomen Senioriliike

Defenssi ry (kannatusjäsen)