Geropsykologin palvelut

Geropsykologin palvelut Oulussa.

Geropsykologialla viitataan ikääntymisen psykologiaan, jolloin kohderyhmänä ovat pääasiallisesti yli 65-vuotiaat henkilöt. Geropsykologia käsittelee normaaliin vanhenemiseen kuuluvia mielen ja muistin asioita sekä ikääntymisen usein mukanaan tuomia sairauksia ja niiden vaikutuksia. Tarjottavat geropsykologian palvelut on kuvattu alla.

Palveluiden hinnat ovat kohtuulliset ilman erillisiä lisämaksuja. Ajantasaiset hinnat voit tiedustella yhteydenotossasi.

Geropsykologin neuvonta- ja keskustelukäynnit

Geropsykologin neuvonta- ja keskustelukäynneille voit tulla minkä tahansa mieltä häiritsevän asian kanssa. Autan Sinua pohtimaan oikeaa suuntaa tai ratkaisua ongelmaan, joka aiheuttaa hankaluuksia. Iäkkäiden asioissa huoli voi koskea myös läheistäsi.

Tarvittaessa neuvon yhteydenottamisessa tai hakeutumisessa muihin julkisiin tai yksityisiin palveluihin, mikäli en voi tarjota apua itse. Työurani aikana erilaiset mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä ikäihmisten erityispalvelut ovat tulleet tutuiksi.

Geropsykologin muistikartoitus CERAD.

Geropsykologin arviot, muistikartoitukset ja tutkimukset

Geropsykologin arvioissa ja tutkimuksissa haetaan vastausta johonkin eteen tulleeseen kysymykseen diagnostiikkaa, hoitoa ja kuntoutuksen suunnittelua varten. Tyypillisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi, mistä asiakkaan oireilussa on kyse, onko kyse alkavasta muistisairaudesta vai jostain muusta ja miten ongelmaa voitaisiin hoitaa. Mitä monisyisemmän oireilun ja asian äärellä ollaan, sitä kattavampi tutkimus tarvitaan.

Geropsykologin arviossa voidaan selvittää yksinkertaisempia asioita, jotka eivät edellytä laajaa tai syvällistä perehtymistä. Geropsykologin muistikartoituksessa arvioidaan, tuleeko ilmi viitteitä alkavasta muistisairaudesta. Lisäksi annetaan arvio muistikartoituksen tulosten luotettavuudesta kyseisen asiakkaan kohdalla yksilöllinen tilanne huomioiden sekä mahdollinen suositus tarpeesta tehdä laajempi ja luotettavampi geropsykologinen tai muu lisätutkimus.

Geropsykologin tutkimuksessa keskitytään tutkimaan laaja-alaisemmin ja luotettavammin, mistä iäkkään psyykkisessä tai muistioireilussa on kyse. Huomion kohteena voivat olla mielialan, persoonallisuuden, traumatisoitumisen, yleisen psyykkisen voinnin ja/tai kognitiivisen toimintakyvyn eli tiedonkäsittelyn toimintojen (päättely- ja ymmärryskyky, hahmottaminen, tarkkaavuus, muistitoiminnot, toiminnanohjaus jne.) arviointi sekä erotusdiagnostinen näkökulma. On monia tilanteita, joissa muistiongelmia saattavat selittää muut kuin eteneviin muistisairauksiin liittyvät tekijät. Geropsykologisia tutkimuksia voidaan tarvita myös ajokyvyn arvioinnissa tai oikeustoimikelpoisuuden määrittelyssä.

Arviot ja tutkimukset alkavat haastattelulla ja taustatietojen keräämisellä. Käytettävät tutkimusmenetelmät (psykologiset testit) valitaan selvitettävän kysymyksen ja tutkimuksen laajuuden mukaan. Tuloksista, johtopäätöksistä ja jatkosuosituksista laaditaan kirjallinen lausunto. Palautekeskustelu pidetään asiakkaan ja tarvittaessa yhdessä lähipiirin ja/tai hoitavan tahon kanssa.

Geropsykologin arvioista ja tutkimuksista on mahdollista saada Kelan korvaus, kun ne on tehty lääkärin lähetteellä. Lisätietoja löydät täältä ja korvausmäärät täältä s. 17-18.  Myös esimerkiksi hyvinvointialueet ja vakuutusyhtiöt voivat ostaa potilailleen ja asiakkailleen yksittäisiä arvioita ja tutkimuksia.

Psykologien työstä iäkkäiden parissa voit lukea tarkemmin Psykologi-lehdestä.