Traumapsykoterapia

Anu Määttä tarjoaa traumapsykoterapiaa Oulussa.

Traumapsykoterapiassa pyrin luomaan yhteistyölle levolliset ja turvalliset olosuhteet. Tärkeää on vastavuoroisuus, jossa olen läsnä asiakasta ja hänen ilmaisuaan varten, mutta tuon esille myös itselläni herääviä ajatuksia ja havaintoja. Traumapsykoterapiassa olennaista on asioiden, ilmiöiden ja reaktioiden yhteinen tutkiminen. Sanallisen viestinnän ohella korostuu sanaton vuorovaikutus, jossa kehomme on olennaisessa roolissa. Yhdysvaltalaista traumapsykiatri Bessel van der Kolkia lainaten “keho pitää kirjaa” (”The Body Keeps the Score” ), jota on myös tärkeää ottaa huomioon.

Traumapsykoterapiassa etenemme asiakkaalle mahdollisessa tahdissa. Tavoite on, että työskentelemme sopivassa vireystilassa, traumakielellä sietoikkunan puitteissa. Traumapsykoterapia pohjautuu vaiheorientoituneeseen hoitomalliin, joka on kehitetty nimenomaisesti erilaisten traumaperäisten häiriöiden, kuten posttraumaattisten stressi- ja dissosiaatiohäiriöiden, hoitoon. Alussa olotilaa pyritään vakauttamaan ja löytämään erilaisia keinoja säädellä hankalia yli- tai alivireystiloja. Vaikeita kokemuksia käsittelemme siinä vaiheessa, kun se on asiakkaalle hyödyllistä.

Traumapsykoterapiassa huomioidaan niin ajatuksia, tunteita kuin kehollisia sensomotorisia aistimuksia ja kokemuksia. Pitkän linjan trauma-asiantuntijat Onno van der Hart, Ellert R. S. Nijenhuis ja Kathy Steele ovat todenneet, etteivät traumatapahtumien uhkaavimmat kokemukset korjaannu puhtaasti kognitiivisilla tekniikoilla. Traumapsykoterapiatyöskentelyssä voidaan soveltaa sekä Sensomotorisen psykoterapian että EMDR -terapian (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) menetelmiä.

Traumapsykoterapian tavoitteena on, että työskentelyn jälkeen menneiden traumakokemusten häiritsevyys häviäisi tai vähenisi merkittävästi, eivätkä ne rajoittaisi enää nykyisyyden tai tulevaisuuden tekemisiä, ihmissuhteita ja elämänsuunnitelmia.

Voit tulla vastaanotolleni traumapsykoterapiaan Kelan kuntoutuspsykoterapiana, itsemaksavana, vakuutusyhtiön, työterveyshuollon tai hyvinvointialueen (pois lukien Pohde) maksusitoumuksella. Joissain tilanteissa iäkkäiden on mahdollista saada taloudellista tukea psykoterapialle Kelasta eläkettä saavan hoitotuen muodossa. Asia edellyttää lääkärinarvion ja -lausunnon (C tai B). Voit lukea lisää täältä.

Psykoterapiatutkimuksissa riittävän hyvällä yhteistyösuhteella on todettu olevan tärkeä vaikutus psykoterapiasta saatavaan hyötyyn. Siksi psykoterapeutin valinta kannattaa tehdä huolella ja rauhassa, omia tuntemuksia kuunnellen, vaikka psykoterapiapaikkaa joutuisikin jonkin aikaa odottamaan. Psykologi ja koulutuspsykoanalyytikko Pirjo Lehtovuori avaa haastattelussaan joitakin näkökohtia psykoterapeutin valintaan. Pirjon haastattelun voit lukea täältä.

Traumapsykoterapiaan ja siinä käytettäviin menetelmiin voit perehtyä halutessasi tarkemmin näiden sivujen kautta

Minduu

Traumaterapiakeskus

EMDR (suomeksi), EMDR (in English)

Sensomotorinen psykoterapia (in English)

Traumapsykoterapian ohella toteutan myös traumapsykoterapeuttisia arvioita ja tutkimuksia.

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Kelan kuntoutuspsykoterapiaa on mahdollista saada 16 – 67 -vuotiaiden opiskelijoiden tai työssäkäyvien henkilöiden. Kela myöntää tuen vuodeksi kerrallaan. Enimmillään tukea voi saada kolme vuotta.

Jos olet aiemmin saanut yhden Kelan tukeman kuntoutuspsykoterapian (3 vuotta), sinun on mahdollista saada toinen jakso erityisin perustein viiden vuoden kuluttua edellisen psykoterapian päättymisestä. Jos aiempi psykoterapiasi on keskeytynyt, kannattaa oikeutesi selvittää suoraan Kelasta.

Traumapsykoterapiapalvelut Oulussa.

Kelan kuntoutuspsykoterapia alkaa tutustumiskäynneillä, jotka eivät kuulu Kela -korvauksen piiriin. Tutustumiskäyntien tarkoitus on antaa mahdollisuus sekä asiakkaalle että psykoterapeutille pohtia, olisiko yhteisen matkan aloittaminen hyvä ajatus ja kokeeko psykoterapeutti voivansa olla avuksi juuri sinulle. 

Kun kuntoutuspsykoterapia alkaa, Kelan korvaus käyntiä (45 – 60 min) kohden on 57,60 eur ja loppuosa maksusta omavastuuosuuttasi. Ajantasaiset hintatiedot voit tiedustella yhteydenotossasi. Hinnat ovat kohtuulliset ilman erillisiä lisämaksuja.

Mikäli olet pienituloinen tai taloudellinen tilanteesi on muutoin hankala, kannattaa psykoterapian omavastuuosuuksien kattamiseksi selvittää ennen psykoterapiaan hakeutumista mahdollisuutesi saada Kelan vammaistukea, toimeentulotukea tai hyvinvointialueen sosiaalipalveluiden myöntämää harkinnanvaraista toimeentulotukea. Joissain tapauksissa Kelan kuntoutuspsykoterapiaa parempi vaihtoehto saattaa olla psykoterapian toteuttaminen Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena, jota en itse tällä hetkellä tarjoa uusille asiakkaille. Lisätietoja saat Kelan www-sivuilta.

Kelan tukemasta kuntoutuspsykoterapiasta voit lukea lisää täältä.