Psykologin palvelut

Anu Määttä tarjoaa psykologin palveluita Oulussa.

Psykologin neuvonta- ja keskustelukäynnit, lyhytterapia

Psykologin neuvonta- ja keskustelukäynneille, lyhytterapiaan tai pidemmällekin psykologin jaksolle voit tulla minkä tahansa mieltä häiritsevän asian tai oireen kanssa. Erilaiset psyykkiset vaikeudet kuten uupumus, kuormittuneisuus, ahdistuneisuus, masentuneisuus tai traumaperäinen oireilu ovat yleisiä syitä hakeutua psykologin vastaanotolle. Minulla on kokemusta myös vakavempien mielenterveyden häiriöiden hoidosta.

Palveluiden hinnat ovat kohtuulliset ilman erillisiä lisämaksuja. Ajantasaiset hinnat voit tiedustella yhteydenotossasi.

Tarvittaessa neuvon sinua yhteydenottamisessa muuhun julkiseen tai yksityiseen palveluun, mikäli en pysty auttamaan sinua riittävästi itse. Työurani aikana erilaiset mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä ikäihmisten palvelut ovat tulleet tutuiksi.

Psykologin työstä voit lukea tarkemmin Suomen Psykologiliiton sivuilta.

Psykologin arviot ja tutkimukset

Psykologin arvioissa ja tutkimuksissa haetaan vastausta johonkin tiettyyn eteentulleeseen kysymykseen diagnostiikkaa, hoitoa ja kuntoutuksen suunnittelua varten. Tyypillisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi, mistä asiakkaan oireilussa on kyse ja miten siinä voitaisiin olla parhaalla mahdollisella tavalla avuksi. Mitä monisyisemmän asian äärellä ollaan, sitä kattavampi tutkimus tarvitaan. Psykologin arviossa on mahdollista selvittää yksinkertaisempia asioita, jotka eivät edellytä laajaa tai syvällistä perehtymistä.

Psykologin tutkimuksessa voidaan keskittyä kognitiivisen toimintakyvyn eli tiedonkäsittelyn toimintojen (esim. päättely- ja ymmärryskyky, hahmottaminen, tarkkaavuus, muistitoiminnot, toiminnanohjaus), persoonallisuuden, traumatisoitumisen, mielialan ja yleisen psyykkisen voinnin arviointiin sekä ongelmien ja oireiden taustatekijöiden selvittämiseen.

Psykologin arvio ja tutkimus alkaa haastattelulla ja taustatietojen keräämisellä. Käytettävät tutkimusmenetelmät (ns. psykologiset testit) valitaan selvitettävän kysymyksen ja asian mukaan. Arvio ja tutkimus päättyy psykologin laatimaan kirjalliseen lausuntoon tuloksista, johtopäätöksistä ja jatkosuosituksista. Palautekeskustelu pidetään asiakkaan ja tarvittaessa yhteistyössä asiakkaan lähipiirin ja/tai hoitavan tahon kanssa.

Psykologin työstä ja tutkimuksista voit lukea tarkemmin Suomen Psykologiliiton sivuilta.

Psykologin palvelut Oulussa.

Itsemaksavan on mahdollista saada psykologin tutkimuksesta Kela-korvaus, kun se on tehty yksityislääkärin lähetteellä. Lisätietoja Kelan korvauksista löydät täältä ja ajantasaiset korvausmäärät täältä (s. 17-18). Myös esimerkiksi vakuutusyhtiöt ja hyvinvointialueet voivat ostaa yksittäisiä psykologin tutkimuksia asiakkailleen. Psykologin arvion ja tutkimuksen kustannukset määrittyvät kysymyksenasettelun ja käytetyn ajan perusteella. Hinnat ovat kohtuulliset ilman erillisiä lisämaksuja. Hinta-arviota voit tiedustella yhteydenotossasi.