Psykologin palvelut

Anu Määttä tarjoaa psykologin palveluita Oulussa.

Psykologin neuvonta- ja keskustelukäynnit, lyhytterapia

Psykologin neuvonta- ja keskustelukäynneille, lyhytterapiaan tai pidemmällekin psykologin jaksolle voit tulla minkä tahansa mieltä häiritsevän asian kanssa. Autan Sinua pohtimaan oikeaa suuntaa tai ratkaisua ongelmaan, josta kannat huolta. 

Tarvittaessa neuvon yhteydenottamisessa tai hakeutumisessa muihin julkisiin tai yksityisiin palveluihin, missä asiaan on mahdollista saada soveltuvaa apua, mikäli en voi tarjota sitä itse. Työurani aikana erilaiset mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä ikäihmisten palvelut ovat tulleet tutuiksi.

Palveluiden hinnat ovat kohtuulliset ilman erillisiä lisämaksuja. Ajantasaiset hinnat voit tiedustella yhteydenotossasi.

Psykologin työstä voit lukea tarkemmin Suomen Psykologiliiton sivuilta.

Psykologin arviot ja tutkimukset

Psykologin arvioissa ja tutkimuksissa haetaan vastausta johonkin tiettyyn eteentulleeseen kysymykseen diagnostiikkaa, hoitoa ja kuntoutuksen suunnittelua varten. Tyypillisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi, mistä asiakkaan oireilussa on kyse ja miten siinä voitaisiin olla parhaalla mahdollisella tavalla avuksi. Mitä monisyisemmän asian äärellä ollaan, sitä kattavampi tutkimus tarvitaan. Psykologin arviossa on mahdollista selvittää yksinkertaisempia asioita, jotka eivät edellytä laajaa tai syvällistä perehtymistä.

Psykologin tutkimuksessa voidaan keskittyä kognitiivisen toimintakyvyn eli tiedonkäsittelyn toimintojen (esim. päättely- ja ymmärryskyky, hahmottaminen, tarkkaavuus, muistitoiminnot, toiminnanohjaus), persoonallisuuden, traumatisoitumisen, mielialan ja yleisen psyykkisen voinnin arviointiin sekä ongelmien ja oireiden taustatekijöiden selvittämiseen.

Psykologin arvio ja tutkimus alkaa haastattelulla ja taustatietojen keräämisellä. Käytettävät tutkimusmenetelmät (ns. psykologiset testit) valitaan selvitettävän kysymyksen ja asian mukaan. Arvio ja tutkimus päättyy psykologin laatimaan kirjalliseen lausuntoon tuloksista, johtopäätöksistä ja jatkosuosituksista. Palautekeskustelu pidetään asiakkaan ja tarvittaessa yhteistyössä asiakkaan lähipiirin ja/tai hoitavan tahon kanssa.

Psykologin työstä voit lukea tarkemmin Suomen Psykologiliiton sivuilta.

Psykologin palvelut Oulussa.

Itsemaksavan on mahdollista saada psykologin tutkimuksesta Kelan korvaus, kun psykologin tutkimus on tehty lääkärin lähetteellä (erikoisalaan katsomatta). Lisätietoja Kelan korvauksista löydät täältä ja ajantasaiset korvausmäärät (läsnä tai etänä) täältä (s. 17-18). Myös esimerkiksi hyvinvointialueet ja vakuutusyhtiöt voivat ostaa yksittäisiä psykologin tutkimuksia asiakkailleen. Psykologin arvion ja tutkimuksen hinnat määrittyvät kysymyksenasettelun ja käytetyn ajan perusteella. Palveluiden hinnat ovat kohtuulliset ilman erillisiä lisämaksuja. Ajantasaiset hinnat / hinta-arviot voit tiedustella yhteydenotossasi.