Tarina

Oululaisen Kohtaamisia -yrityksen tarina.

Kohtaamisia yritykseni nimenä sai alkunsa pohdinnoistani siitä, kuinka merkityksellistä aito, kiireetön kohtaaminen hoito- ja auttamistyössä on. Olin kiinnittänyt asiaan huomiota niin omassa työssäni kuin työyhteisössä toimiessani, sekä ollessani itse asiakkaana ja läheisenä hoitamassa terveyteen liittyviä asioita.

Sen ohella, että toisten ihmisten kohtaaminen ja kohdatuksi tuleminen on tärkeää, tärkeää on myös kohdata itseään. Se on työtä, jota nimenomaan psykoterapiassa tehdään. Hyvinvoinnin näkökulmasta on olennaista oppia tunnistamaan tarpeensa, pitämään itsestä huolta ja asettamaan omat rajansa.

Yksilöllinen huomioiminen, luottamuksellisuus, huolellisuus, yhteistyö ja ammatillisen osaamisen kehittäminen ovat Kohtaamisia ohjaavia arvoja. Tärkeää on myös pitää palveluiden hinnat kohtuullisella tasolla, jotta ne olisivat mahdollisimman monen saavutettavissa.

Asiakkaiden ohella pyrin panostamaan niin omaan kuin tiloissani toimivien kollegojen työhyvinvointiin sekä mielen että kehon tasolla luomalla viihtyisät ja ergonomiset työskentelyolosuhteet. Toimiston sijainti mahdollistaa piipahduksen työpäivän lomassa kahvilassa, puistossa tai meren äärellä. Eko- ja ympäristöpsykologian sovellusalue on paneutunut ympäröivän miljöön merkitykseen ihmisen hyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta, minkä tietämystä haluan tehdä todeksi. 

Tilaa sisustaessa mielessäni on ollut tavoite rakentaa levollinen kohtaamispaikka, joka tarjoaa puitteet ajatusten, tuntemusten ja aistimusten äärelle pysähtymiseen ja viipyilyyn. 

Hyvinvointi syntyy lopulta tiedon ja puheiden muuttamisesta käytännön teoiksi ja arjen toiminnaksi.

Kohtaamisiin,

Anu